Wat is Concept Trainen?

“Concept trainen is een methode van opvoeden en trainen van de hond vanuit het individuele karakter, eigenschappen en vaardigheden”

Wat is concept trainen?

Elke hond naar de havo?

Iedere hondeneigenaar zal bevestigen dat zijn eigen hond uniek is. Zelfs als je meerdere honden van hetzelfde ras hebt, dan nog zijn ze allemaal verschillend. Toch proberen we onze honden allemaal min of meer op dezelfde manier op te voeden. Een beetje als wanneer we alle kinderen naar de havo zouden laten gaan..

Stel je voor dat elk kind standaard een havo-advies zou krijgen. Dan zou er geen ruimte zijn voor onderscheid tussen de enorme variëteit aan talenten waarover kinderen kunnen beschikken. Laat staan dat er aandacht was voor het tempo waarin ze leren. Gelukkig benaderen we de opleiding van kinderen op een andere manier. Zou het een idee kunnen zijn om dat ook bij honden te doen?

Alle honden worden geboren met een eigen genenpakketje en de daarbij behorende aangeboren eigenschappen. Dat vormt een deel van het totaalpakket dat het karakter van een hond bepaalt. Daarnaast is elke hond uniek in de set aan vaardigheden en eigenschappen die hij bezit, ongeacht het ras of kruising. Die vaardigheden zijn voor iedere hond anders. Het leuke ervan is dat je ze kunt bijschaven, ontwikkelen of misschien zelfs afremmen gedurende het hondenleven. We noemen deze vaardigheden concepten.

Welke concepten een individuele hond bezit is afhankelijk van de eerdergenoemde aanleg door ras eigenschappen en ouderdieren. Natuurlijk speelt ook de nestperiode een belangrijke rol, net als de omgeving waarin de hond is opgegroeid, gecombineerd met alle leerervaringen die hij opdeed in zijn leven. Waarbij een pup van acht weken natuurlijk andere concepten zal bezitten dan een volwassen hond.

Totaalpakket

Concept trainen is een methode om een hond op te voeden vanuit de gedachte dat iedere hond zijn eigen karakter heeft en dat hij verschillende vaardigheden bezit. Vaardigheden waaraan je kunt werken om de hond gedrag aan te leren dat gewenst is, in zijn eigen tempo.

Concepten

Concepten zijn eigenschappen en vaardigheden zoals beloningsgevoeligheid, impulscontrole, kunnen nadenken in opwinding, zelf keuzes kunnen maken, zelfvertrouwen, lichaamsbesef, optimisme, doorzettingsvermogen etc.

Zelf zoeken naar de oplossing

Om de concepten (vaardigheden) van een hond te ontwikkelen gebruiken we korte spellen (oefeningen). Deze spellen worden bij voorkeur opgezet door middel van shapen. Bij shapen moet de hond zelf in kleine stapjes op zoek naar de oplossing en leert hij zelf nadenken en keuzes maken. Dit betekent hij controle krijgt over het verkrijgen van een beloning. Controle hebben over situaties vergroot het zelfvertrouwen en helpt honden om sneller te generaliseren in andere contexten. Hoewel we weten dat honden generaliseren vaak moeilijk vinden, is onze ervaring dat honden die worden opgevoed met concept trainen juist verrassend weinig moeite hebben met generaliseren en zich veel sneller aanpassen aan nieuwe situaties. Het concept flexibiliteit wordt namelijk in veel van de spellen geoefend.

Combinatie van technieken en trainingsmethode

Concept trainen is niet nieuw, het is simpelweg een term voor een manier van trainen en opvoeden.

In de kynologie wordt dit al jaren toegepast door diverse trainers die het allemaal net weer anders noemen en ieder hun eigen invalshoek hebben. Denk aan Absolute dogs uit Engeland, Leslie McDevitt, Ken Ramirez, Denise Fenzi, Kathy Sdao, Susan Garret, Grisha Stewart, Terry Ryan en nog vele anderen.

Dogstalk Pro Concept trainen

Voor ons is concept trainen een combinatie van technieken en trainingsmethodes waarbij we uiteraard ook onze eigen ideeën en ervaringen hebben meegenomen. Het is een manier van met je hond bezig zijn die voor de gemiddelde hondeneigenaar als heel plezierig en ongedwongen wordt ervaren. De insteek is om een hond op een leuke manier op te voeden waarbij het trainen voor baas en hond als spel wordt ervaren. Je hond opvoeden kan niet door een uur op een trainingsveld staan, maar gebeurt 24/7. Het is fijn als je met kleine korte spellen iedere dag weer verschil ziet en je niet het gevoel hebt dat je de hele dag je hond moet trainen.

Zelf aan de slag met concept trainen?
Bekijk onze opleidingen en workshops!

Op zoek naar een Concept Trainer in jouw regio?

Bekijk ons overzicht van Concept Trainers! 
Alle Dogs Talk Pro Concept Trainers zijn tevens gediplomeerd Kynologisch Instructeur of Gedragstherapeut