Project Description

Module 1 – De theorie

Beginselen van Concept trainen

Concept Trainer – Module 1

Kosten
De kosten voor deze module bedragen :
€ 200,-

Accreditatiepunten
NVGH : 4 PE

Lesdata:
één online lesdag
Kijk onder data voor actuele lesdata!

Deelcertificaat
Voor het behalen van het deelcertificaat dienen de opdrachten en examen met een voldoende te zijn afgerond en geldt er een 100% aanwezigheid op de lesdag.

In deze module ga je aan de slag met de beginselen van het concept trainen.
Wat is concept trainen, concepten worden uitgediept, de drie pijlers waar het concept trainen op rust, hoe bepaal je het karakter van de hond, hoe verander je gedrag en welke leerprincipes gebruik je veel bij het concept trainen.

De lesstof wordt volledig aangeboden via een e-learning omgeving.
Deelnemers van deze module worden geacht enkele opdrachten en een schriftelijke toets met meerkeuzevragen te maken. Deze dienen met een voldoende (5,5) te worden afgerond om voor het deelcertificaat in aanmerking te komen.

Tevens wordt er één online lesdag gegeven via zoom. Deelname aan deze lesdag is voor het behalen van het certificaat verplicht.

Gediplomeerd Concept Trainer
Module 1 en 2 zijn verplicht om 3 en/of 4 te mogen volgen.
Er kan geen vrijstelling worden verkregen voor een van deze modules.

Indien je bij module 1,2 en 3 je deelcertificaat hebt behaald door de toetsen en opdrachten en de praktijk met een voldoende af te ronden, ontvang je het diploma Concept Trainer en krijg je een vermelding op onze website als gediplomeerd Concept Trainer.

Module 4 is facultatief en vooral gericht op gedragsproblemen en hoe je het concept trainen hiervoor kunt inzetten. Indien je deze module hebt behaald zal dit als extra vermelding bij je vermelding als Concept Trainer staan genoemd.