“Concept trainen geeft iedere hond en eigenaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en successen te behalen”

Hondentraining is al decennia lang onderhevig aan verandering. Waar we eerst geloofde dat straf een goede manier was om onze honden op te voeden en te trainen, is inmiddels de algemene trend geworden dat belonen toch meer oplevert. En gelukkig maar dat we deze nieuwe manier van trainen hebben omarmd met zijn allen, want naast dat we het welzijn van onze honden daarmee verbeteren, levert het ook nog betere resultaten op. En hoe moeilijk soms ook te geloven, het is echt heel goed mogelijk om je hond te trainen en op te voeden met beloningsgerichte training zonder dat je hem allerlei zaken hoeft te verbieden, zonder dat hij zijn eigen persoonlijkheid verliest en waarbij hij ook gewoon hond mag zijn.

Wat we ook zien gebeuren is dat met het ontstaan van nieuwe trainingsmethoden, tevens soms ook de verwachtingen die we van onze honden hebben hoger worden. En hoewel veel zeker haalbaar is, kun je geen fantastische resultaten verwachten van je hond door hem simpelweg een lekker brokje te geven als hij iets goed doet. Dit is wat vaak wel verwacht wordt, ‘ ik geef mijn hond toch een brokje, waarom doet hij het nu dan nog niet zoals ik wil ?’.

Er komt heel wat meer kijken bij het creëren van die superfocus, perfecte recall en losse lijn. Hoe wij dit doen ? Wij noemen het concept training. Weer een nieuw woord in de jungle van hondentraining. Bij concept trainen kijk je naar de persoonlijkheid of het karakter van de hond en bepaal je welke vaardigheden de hond in meer of minder mate bezit. Aan de hand daarvan ga je proberen door middel van korte oefeningen (spellen) deze vaardigheden te ontwikkelen. Deels zullen dit dingen zijn die je hond al in aanleg heeft omdat hij voor een bepaald doel is gefokt, maar deels is het ook net zoals bij mensen een deel van zijn persoonlijkheid. Daarom is het ook van groot belang in je training en opvoeding om je te realiseren dat de persoonlijkheid van je hond van grote invloed is op de manier waarop hij leert. Iedere hond wordt geboren met een eigen genenpakketje en met al dan niet door het specifieke ras aangeboren eigenschappen. Voor de ene hond betekent dit dat hij al heel vroeg in zijn leven bepaalde gedragingen zal laten zien die passen bij zijn identiteit. Zo zie je bijvoorbeeld bij hele jonge border collie pups die gefokt zijn uit werklijnen al op 6 weken leeftijd de duidelijke aanleg om zonder enige training of ervaring schapen te gaan drijven. Dit is een zeer duidelijke aanwijzing dat deze honden al een bepaalde vaardigheid op hun harde schijf hebben staan. Dan is het de vraag aan de eigenaar of hij deze vaardigheid verder wil ontwikkelen of juist afremmen. En zo zijn er natuurlijk legio voorbeelden te vinden.

Wij omschrijven de algemene vaardigheden die we onze honden allemaal graag willen leren als concepten. Denk hierbij aan dingen zoals; aandacht voor de baas, kiezen voor dicht bij de baas zijn , kalm leren zijn in een drukke omgeving, in een nieuwe omgeving ontspannen blijven, niet achter wild aanjagen etc. Sommige honden zullen een deel van deze concepten al van nature hebben en andere niet.

Bijvoorbeeld:
– Een hond die van nature optimistisch in het leven staat, zal nieuwe dingen die hij meemaakt op een vrolijke ontspannen manier benaderen, ervan uitgaande dat het leuk zal zijn. Een hond die wat meer een pessimist is, zal nieuwe dingen juist aarzelend of zelfs met argwaan benaderen.

– De ene hond zal wat meer flexibel zijn in zijn leervermogen en kan gemakkelijk tussen situaties switchen en een leerervaring kunnen toepassen in een andere situatie. Terwijl voor een andere hond dit juist heel erg moeilijk is en deze in iedere verschillende context dezelfde oefening opnieuw moet leren.

– Sommige honden hebben een hoger tolerantieniveau voor frustratie dan andere. Bedenk maar eens of jouw hond een voerspeeltje zoals een Kong gemakkelijk leeg maakt of dat hij het opgeeft als het niet snel genoeg lukt.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van concepten te bedenken, denk aan focus hebben, keuzes kunnen maken, doorzettingsvermogen etc.

Door te gaan kijken naar de persoonlijkheid van je hond vanuit o.a. die vaardigheden is het gemakkelijker om het karakter van je hond te beoordelen. Heb je dit voor jezelf een beetje helder, denk dat niet, “nou mijn hond is een pessimist, dus hij zal wel heel moeilijk leren”. Het mooie van concepttraining is juist dat de persoonlijkheid van je hond aan verandering onderhevig is gedurende zijn leven. Eigenlijk net zoals bij onszelf. Onze persoonlijkheid wordt ook gevormd door leerervaringen, persoonlijke groei en simpelweg ouder worden.

Door te kijken naar de vaardigheden die je je hond wilt leren en goed te observeren welke emotionele reactie je hond heeft op een situatie en welke keuzes hij maakt, kunnen we enkele concepten gaan trainen om te werken aan de zwakke kanten van onze hond. Zo maken we hem sterker en weerbaarder en vergroten we zijn vermogen om te leren.

Hoe trainen we dan deze concepten bij onze honden? Door te werken met korte spellen/games/oefeningen of hoe je het ook wilt noemen, leren we onze honden een bepaald concept sterker maken. Deze spellen zijn heel eenvoudig te doen binnen en buiten en hoef je maar enkele minuten per keer te doen om al resultaat te zien. Je kunt ze doen tijdens je dagelijkse wandelingen of als ochtendactiviteit om je hond zijn voer te laten verdienen. Het hoeft geen lange trainingssessie te zijn om resultaat te boeken, sterker nog, je kunt beter een paar keer per dag kort met je hond dit soort spellen doen dan ze in één sessie tegelijk doen.

Kijk hier voor een overzicht van gediplomeerde Concept Trainers